ประกันรถยนต์ชั้น 2 คุ้มครองอะไรบ้าง

ปัจจุบันประกันรถยนต์มีให้เลือกมากมาย เพราะแต่ละประกันความคุ้มครองจะไม่เหมือนกัน และทำให้เบี้ยประกันรถยนต์ของแต่ละประเภทมีความแตกต่างกัน ซึ่งก่อนที่คุณจะตัดสินใจเลือกซื้อประกันรถยนต์ คุณควรเข้าใจเรื่องความคุ้มครองของประกันรถยนต์แต่ละประเภทก่อน เพราะฉะนั้นวันนี้เราเลยมีข้อมูลเกี่ยวกับประกันรถยนต์ชั้น 2 คุ้มครองอะไรบ้าง

ความคุ้มครองของประกันรถยนต์ชั้น 2

  • คุ้มครองรถยนต์สูญหาย / ไฟไหม้

ในกรณีที่รถยนต์สูญหาาย บริษัทประกันจะจ่ายชดใใช้ด้วยค่าสินไหมทดแทน รวมถึงอุปกรณ์เครื่องแต่งรถต่างๆ หรือสิ่งที่ติดอยู่ในตัวรถในกรมธรรม์ ในกรณีที่รถสูญหายเพราะถูกลักทรัพย์ ชิงทรัพย์ ปล้นทรัพย์ยักยอกทรัพย์ หรือเกิดความเสียหายจากการกระทำ 

ในกรณีที่รถยนต์ไฟไหม้ ทางบริษัทประกันรถยนต์ จะชดใช้ค่าสินไหมทดแทน ต่อความเสียหายของรถยนต์ทั้งนี้ความคุ้มครองถูกระบุด้วยกรมธรรม์จากการไฟไหม้

  • คุ้มครองชีวิตและทรัพย์สินบุคคลภายนอก

ความรับผิดชอบต่อทรัพย์สินของบุคคลภายนอก ไม่ว่าจะเป็นความเสียหายต่อทรัพย์สินของบุคคลภายนอก ผู้เอาประกันจะต้องรับผิดชอบตามกฎหมาย เนื่องจากอุบัติเหตุที่เกิดจากรถยนต์ที่ใช้ หรืออยู่ในทาง นอกจากนี้ทางประกันจะรับผิดชอบต่อการบาดเจ็บหรือเสียชีวิตของบุคคลภายนอก 

  • คุ้มครองเพิ่มเติมในส่วนอื่นๆ 
  • ค่ารักษาพยาบาล : ไม่ว่าจะเป็นการจ่ายค่ารักษาพยาบาล ค่าบริการทางการแพทย์ ค่าผ่าตัด และค่าบริการอื่นๆ ตามที่จ่ายจริง เนื่องจากอุบัติเหตุในขณะที่คุณอยู่ในหรือกำลังขึ้น หรือกำลังลงจากรถยนต์
  • ประกันอุบัติเหตุส่วนบุคคล : ทางบริษัทประกันจะจ่ายค่าประกันอุบัติเหตุส่วนบุคคลเพิ่ม แก่ผู้ขับขี่หรือผู้โดยสาร หากในกรณที่เสียชีวิต สูญเสียมือ เท้า สายตา ถาวรสิ้นเชิงและการทุพพลภาพ 
  • ประกันตัวผู้ขับขี่ : ทางบริษัทประกันจะจ่ายค่าประกันตัว ให้ผู้เอาประกันภัยหรือผู้ขับขี่ได้รับความยินยอมจากผู้เอาประกันภัย ในกรณีที่รถเกิดอุบัติเหตุ 

และนี้คือข้อมูลของ ประกันรถยนต์ชั้น 2 คุ้มครองอะไรบ้าง ทั้งนี้หากคุณอ่านข้อมูลมาทั้งหมด และต้องการซื้อประกันรถยนต์ชั้น 2 สามารถเข้ามาซื้อได้ที่ roojai