ประกันรถยนต์ชั้น 2 คุ้มครองอะไรบ้าง ?

ปัจจุบันประกันรถยนต์มีให้เลือกมากมาย เพราะแต่ละประกันความคุ้มครองจะไม่เหมือนกัน และทำให้เบี้ยประกันรถยนต์ของแต่ละประเภทมีความแตกต่างกัน ซึ่งก่อนที่คุณจะตัดสินใจเลือกซื้อประกันรถยนต์ คุณควรเข้าใจเรื่องความคุ้มครองของประกันรถยนต์แต่ละประเภทก่อน เพราะฉะนั้นวันนี้เราเลยมีข้อมูลเกี่ยวกับประกันรถยนต์ชั้น 2 คุ้มครองอะไรบ้าง ความคุ้มครองของประกันรถยนต์ชั้น 2 […]